Neem eens een vedette in dienst

Bij het grasduinen door de nieuwste academische publicaties, botste ik op deze kakelverse studie van Ajay Agrawal, John McHale en Alexander Oettl, die onderzochten in welke mate het loont om een vedette in dienst te nemen.

De vorsers spitsten zich toe op de academische wereld, waar het fenomeen van de vedette goed is ingeburgerd. Al in 1926 werd vastgesteld dat 6 procent van de fysici goed waren voor meer dan de helft van alle verschenen papers. Dat vedettefenomeen is ook in later onderzoek moeiteloos overeind gebleven.

Die hoogvliegers zijn niet alleen bijzonder ijverig, ze verbeteren ook de productiviteit van hun collega’s. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat, was nog niet goed uitgevlooid. Dat trachtten de onderzoekers dus in kaart te brengen met behulp van 150.000 wetenschappelijke artikels die 255 departementen Evolutionaire Biologie tussen 1980 en 2008 hebben gepubliceerd.

Na de komst van een vedette stijgt de output van een biologiedepartement met gemiddeld 26 procent (dat houdt geen rekening met de relatief hogere output van de vedette zelf). Opmerkelijk genoeg is maar een tiende van dat effect te verklaren door een productiviteitstoename bij de groep werknemers die er al voor de komst van de hoogvlieger waren. De collega’s waarmee de vedettes rechtstreeks samenwerken, worden dan wel een stuk productiever, maar de output van de werknemers die in andere teams zitten gaat er op achteruit. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval omdat de middelen die vedettes krijgen ten koste gaan van het budget van de andere diensten.

De grote productiviteitstoename zit in het aantrekken van nieuwe medewerkers zoals doctoraatsstudenten of andere professoren, die het nauwst met de academische ster zullen samenwerken. De productiviteit van die nieuwkomers ligt tot vier keer hoger dan die van de aanwervingen voor de komst van de vedette.

Dit effect blijkt het grootst voor instellingen die in de middenmoot zitten. Als de universiteit van Gent bijvoorbeeld Eugene Fama of Robert Shiller (om twee van de laatste drie Nobelprijswinnaars Economie te noemen) zou kunnen aantrekken, dan zal dat er op zijn beurt voor zorgen dat meer en betere doctoraatstudenten en academici geïnteresseerd zullen zijn om ook naar de Leiestad af te zakken. Dat heeft niet alleen te maken met de toegenomen kwaliteit, maar ook met reputatie en prestige.

Er is geen reden om te veronderstellen dat het vedettefenomeen beperkt blijft tot de academische wereld. Ook in de bedrijfswereld, en de HR-politiek in het bijzonder, houden ze dus best rekening met de resultaten van dit nieuwe onderzoek.

Evolutie van de output van een departement Evolutionaire Biologie voor en na de komst van een vedette.

Evolutie van de output van een departement Evolutionaire Biologie voor en na de komst van een vedette.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s